شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Pack One
 • :x
  Heart
  Heart
 • :tonguesmiley:
  Tonguesmiley
  Tonguesmiley
 • :happysmiley:
  Happysmiley
  Happysmiley
 • :thumbsupsmileyanim:
  Thumbsupsmileyanim
  Thumbsupsmileyanim
 • :coolsmiley02:
  Coolsmiley02
  Coolsmiley02
 • :thumbsdownsmileyani
  Thumbsdownsmileyanim
  Thumbsdownsmileyanim
 • :$
  Blushsmiley
  Blushsmiley
 • :rolleyessmileyanim:
  Rolleyessmileyanim
  Rolleyessmileyanim
 • :oO
  Blinksmiley
  Blinksmiley
 • :ph34r-smiley:
  Ph34r Smiley
  Ph34r Smiley
 • :D
  Biggrinsmiley
  Biggrinsmiley
 • :ohno-smiley02:
  Ohno Smiley02
  Ohno Smiley02
 • :(
  Sadsmiley
  Sadsmiley
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • :)
  Smilingsmiley
  Smilingsmiley
 • :wubsmiley:
  Wubsmiley
  Wubsmiley
 • :mellowsmiley:
  Mellowsmiley
  Mellowsmiley
 • ;)
  Winksmiley02
  Winksmiley02
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :))
  Laughingsmiley
  Laughingsmiley
 • :weirdsmiley:
  Weirdsmiley
  Weirdsmiley
 • :hmmsmiley02:
  Hmmsmiley02
  Hmmsmiley02
 • :wacsmiley:
  Wacsmiley
  Wacsmiley
 • Pack Two
 • :35:
  35
  35
 • :riz303:
  Riz303
  Riz303
 • :(40):
  (40)
  (40)
 • :image177:
  Image177
  Image177
 • :a54d65a:
  A54d65a
  A54d65a
 • :smilies-azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
 • :34:
  34
  34
 • :riz284:
  Riz284
  Riz284
 • :(43):
  (43)
  (43)
 • :image170:
  Image170
  Image170
 • :a2d3:
  A2d3
  A2d3
 • :smilies-azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
 • :33:
  33
  33
 • :riz277:
  Riz277
  Riz277
 • :(50):
  (50)
  (50)
 • :image111:
  Image111
  Image111
 • :128fs318181:
  128fs318181
  128fs318181
 • :smilies-azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
 • :28:
  28
  28
 • :riz273:
  Riz273
  Riz273
 • :1dco2x0p1lilzhfpg1t
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
 • :ds6a5d:
  Ds6a5d
  Ds6a5d
 • :78:
  78
  78
 • :sdasdasd:
  Sdasdasd
  Sdasdasd
 • :25r30wi:
  25r30wi
  25r30wi
 • :p7977cujr38iyymsu8:
  P7977cujr38iyymsu8
  P7977cujr38iyymsu8
 • :4d564ad6:
  4d564ad6
  4d564ad6
 • :drtboeiwydmrw9jtma4
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
 • :77:
  77
  77
 • :sarma:
  Sarma
  Sarma
 • :25:
  25
  25
 • :ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
 • :5:
  5
  5
 • :dadad4:
  Dadad4
  Dadad4
 • :65d6a5d6s:
  65d6a5d6s
  65d6a5d6s
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :22:
  22
  22
 • :New (6):
  New (6)
  New (6)
 • :6:
  6
  6
 • :bunnyearsmiley:
  Bunnyearsmiley
  Bunnyearsmiley
 • :tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
 • :64:
  64
  64
 • :riz513:
  Riz513
  Riz513
 • :21:
  21
  21
 • :motat:
  Motat
  Motat
 • :auizz3ffy9vla57584x
  Auizz3ffy9vla57584xq
  Auizz3ffy9vla57584xq
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :63:
  63
  63
 • :riz481:
  Riz481
  Riz481
 • :19:
  19
  19
 • :mad_majidonline:
  Mad Majidonline
  Mad Majidonline
 • :au:
  Au
  Au
 • :smilies-azardl (182
  Smilies Azardl (182)
  Smilies Azardl (182)
 • :41:
  41
  41
 • :riz373:
  Riz373
  Riz373
 • :14:
  14
  14
 • :j58r36j3gcr4suxymup
  J58r36j3gcr4suxymupx
  J58r36j3gcr4suxymupx
 • :ahi5slcgm04mi8jqqkl
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
 • :smilies-azardl (181
  Smilies Azardl (181)
  Smilies Azardl (181)
 • :37:
  37
  37
 • :riz304:
  Riz304
  Riz304
 • :13:
  13
  13
 • :image180:
  Image180
  Image180
 • :ad54ad:
  Ad54ad
  Ad54ad
 • :smilies-azardl (113
  Smilies Azardl (113)
  Smilies Azardl (113)
 • Pack Three
 • :healer:
  Healer
  Healer
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :146fs495919:
  146fs495919
  146fs495919
 • :dancegirl2:
  Dancegirl2
  Dancegirl2
 • :Perspolis-bigflag:
  Perspolis Bigflag
  Perspolis Bigflag
 • :3ztzsjm:
  3ztzsjm
  3ztzsjm
 • :jawsmiley:
  Jawsmiley
  Jawsmiley
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :grouphugg:
  Grouphugg
  Grouphugg
 • :tantrumsmiley:
  Tantrumsmiley
  Tantrumsmiley
 • :130fs358763:
  130fs358763
  130fs358763
 • :danca13:
  Danca13
  Danca13
 • :padded:
  Padded
  Padded
 • :2vsj1nm:
  2vsj1nm
  2vsj1nm
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :grouphug:
  Grouphug
  Grouphug
 • :studsmatta:
  Studsmatta
  Studsmatta
 • :129fs370785:
  129fs370785
  129fs370785
 • :d:
  D
  D
 • :oregonian_winesmile
  Oregonian Winesmiley
  Oregonian Winesmiley
 • :2uge4p4:
  2uge4p4
  2uge4p4
 • :inlove2:
  Inlove2
  Inlove2
 • :770:
  77
  77
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :greenstars:
  Greenstars
  Greenstars
 • :stoneage:
  Stoneage
  Stoneage
 • :122fs329172:
  122fs329172
  122fs329172
 • :crysmiley1:
  Crysmiley1
  Crysmiley1
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :2lbkos0:
  2lbkos0
  2lbkos0
 • :i:
  I
  I
 • :140:
  14
  14
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :gigglesmile:
  Gigglesmile
  Gigglesmile
 • :sardard:
  Sardard
  Sardard
 • :122fs329172 (2):
  122fs329172 (2)
  122fs329172 (2)
 • :confetti:
  Confetti
  Confetti
 • :mocantina:
  Mocantina
  Mocantina
 • :2gwb921:
  2gwb921
  2gwb921
 • :hkh:
  Hkh
  Hkh
 • :zard10:
  Zard10
  Zard10
 • :316217_eyval_dozari
  316217 Eyval Dozari
  316217 Eyval Dozari
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • :rockf:
  Rockf
  Rockf
 • :121fs725372:
  121fs725372
  121fs725372
 • :coffeebath:
  Coffeebath
  Coffeebath
 • :meditationf:
  Meditationf
  Meditationf
 • :(76):
  (76)
  (76)
 • :hippie7:
  Hippie7
  Hippie7
 • :wcsmiley:
  Wcsmiley
  Wcsmiley
 • :64213_persiana_mer3
  64213 Persiana Mer30
  64213 Persiana Mer30
 • :flirtysmile3:
  Flirtysmile3
  Flirtysmile3
 • :putertired:
  Putertired
  Putertired
 • :49lpmxx:
  49lpmxx
  49lpmxx
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :meatballs:
  Meatballs
  Meatballs
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :4025mr7:
  4025mr7
  4025mr7
 • :fingersmiley:
  Fingersmiley
  Fingersmiley
 • :pirates5B15D_th:
  Pirates5B15D Th
  Pirates5B15D Th
 • :47b20s0:
  47b20s0
  47b20s0
 • :brnheart:
  Brnheart
  Brnheart
 • :loudlaff:
  Loudlaff
  Loudlaff
 • :hiker:
  Hiker
  Hiker
 • :voodoodoll_2:
  Voodoodoll 2
  Voodoodoll 2
 • :999:
  999
  999
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :pinkglassesf:
  Pinkglassesf
  Pinkglassesf
 • :29dz8zk:
  29dz8zk
  29dz8zk
 • :bollywood1:
  Bollywood1
  Bollywood1
 • :kkk:
  Kkk
  Kkk
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :626gdau:
  626gdau
  626gdau
 • :desertsmile:
  Desertsmile
  Desertsmile
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :19 (2):
  19 (2)
  19 (2)
 • :blowcandle:
  Blowcandle
  Blowcandle
 • :kar:
  Kar
  Kar
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :157fs409780:
  157fs409780
  157fs409780
 • :dancing1:
  Dancing1
  Dancing1
 • :photosmile:
  Photosmile
  Photosmile
 • :18:
  18
  18
 • :bighug:
  Bighug
  Bighug
 • :julgran:
  Julgran
  Julgran
PurevB