شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Pack One
 • :x
  Heart
  Heart
 • :tonguesmiley:
  Tonguesmiley
  Tonguesmiley
 • :happysmiley:
  Happysmiley
  Happysmiley
 • :thumbsupsmileyanim:
  Thumbsupsmileyanim
  Thumbsupsmileyanim
 • :coolsmiley02:
  Coolsmiley02
  Coolsmiley02
 • :thumbsdownsmileyani
  Thumbsdownsmileyanim
  Thumbsdownsmileyanim
 • :$
  Blushsmiley
  Blushsmiley
 • :rolleyessmileyanim:
  Rolleyessmileyanim
  Rolleyessmileyanim
 • :oO
  Blinksmiley
  Blinksmiley
 • :ph34r-smiley:
  Ph34r Smiley
  Ph34r Smiley
 • :D
  Biggrinsmiley
  Biggrinsmiley
 • :ohno-smiley02:
  Ohno Smiley02
  Ohno Smiley02
 • :(
  Sadsmiley
  Sadsmiley
 • :offtopic:
  Offtopic
  Offtopic
 • :)
  Smilingsmiley
  Smilingsmiley
 • :wubsmiley:
  Wubsmiley
  Wubsmiley
 • :mellowsmiley:
  Mellowsmiley
  Mellowsmiley
 • ;)
  Winksmiley02
  Winksmiley02
 • :whistle:
  Whistle
  Whistle
 • :))
  Laughingsmiley
  Laughingsmiley
 • :weirdsmiley:
  Weirdsmiley
  Weirdsmiley
 • :hmmsmiley02:
  Hmmsmiley02
  Hmmsmiley02
 • :wacsmiley:
  Wacsmiley
  Wacsmiley
 • Pack Two
 • :riz303:
  Riz303
  Riz303
 • :35:
  35
  35
 • :image177:
  Image177
  Image177
 • :(40):
  (40)
  (40)
 • :smilies-azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
 • :a54d65a:
  A54d65a
  A54d65a
 • :riz284:
  Riz284
  Riz284
 • :34:
  34
  34
 • :image170:
  Image170
  Image170
 • :(43):
  (43)
  (43)
 • :smilies-azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
 • :a2d3:
  A2d3
  A2d3
 • :riz277:
  Riz277
  Riz277
 • :33:
  33
  33
 • :image111:
  Image111
  Image111
 • :(50):
  (50)
  (50)
 • :smilies-azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
 • :128fs318181:
  128fs318181
  128fs318181
 • :riz273:
  Riz273
  Riz273
 • :28:
  28
  28
 • :1dco2x0p1lilzhfpg1t
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
 • :ds6a5d:
  Ds6a5d
  Ds6a5d
 • :sdasdasd:
  Sdasdasd
  Sdasdasd
 • :78:
  78
  78
 • :p7977cujr38iyymsu8:
  P7977cujr38iyymsu8
  P7977cujr38iyymsu8
 • :25r30wi:
  25r30wi
  25r30wi
 • :4d564ad6:
  4d564ad6
  4d564ad6
 • :drtboeiwydmrw9jtma4
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
 • :sarma:
  Sarma
  Sarma
 • :77:
  77
  77
 • :ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
 • :25:
  25
  25
 • :5:
  5
  5
 • :dadad4:
  Dadad4
  Dadad4
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :65d6a5d6s:
  65d6a5d6s
  65d6a5d6s
 • :New (6):
  New (6)
  New (6)
 • :22:
  22
  22
 • :tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
 • :6:
  6
  6
 • :bunnyearsmiley:
  Bunnyearsmiley
  Bunnyearsmiley
 • :riz513:
  Riz513
  Riz513
 • :64:
  64
  64
 • :motat:
  Motat
  Motat
 • :21:
  21
  21
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :auizz3ffy9vla57584x
  Auizz3ffy9vla57584xq
  Auizz3ffy9vla57584xq
 • :riz481:
  Riz481
  Riz481
 • :63:
  63
  63
 • :mad_majidonline:
  Mad Majidonline
  Mad Majidonline
 • :19:
  19
  19
 • :smilies-azardl (182
  Smilies Azardl (182)
  Smilies Azardl (182)
 • :au:
  Au
  Au
 • :riz373:
  Riz373
  Riz373
 • :41:
  41
  41
 • :j58r36j3gcr4suxymup
  J58r36j3gcr4suxymupx
  J58r36j3gcr4suxymupx
 • :14:
  14
  14
 • :smilies-azardl (181
  Smilies Azardl (181)
  Smilies Azardl (181)
 • :ahi5slcgm04mi8jqqkl
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
 • :riz304:
  Riz304
  Riz304
 • :37:
  37
  37
 • :image180:
  Image180
  Image180
 • :13:
  13
  13
 • :smilies-azardl (113
  Smilies Azardl (113)
  Smilies Azardl (113)
 • :ad54ad:
  Ad54ad
  Ad54ad
 • Pack Three
 • :146fs495919:
  146fs495919
  146fs495919
 • :healer:
  Healer
  Healer
 • :tauruss:
  Tauruss
  Tauruss
 • :3ztzsjm:
  3ztzsjm
  3ztzsjm
 • :dancegirl2:
  Dancegirl2
  Dancegirl2
 • :Perspolis-bigflag:
  Perspolis Bigflag
  Perspolis Bigflag
 • :balloony:
  Balloony
  Balloony
 • :jawsmiley:
  Jawsmiley
  Jawsmiley
 • :130fs358763:
  130fs358763
  130fs358763
 • :grouphugg:
  Grouphugg
  Grouphugg
 • :tantrumsmiley:
  Tantrumsmiley
  Tantrumsmiley
 • :2vsj1nm:
  2vsj1nm
  2vsj1nm
 • :danca13:
  Danca13
  Danca13
 • :padded:
  Padded
  Padded
 • :balloons:
  Balloons
  Balloons
 • :interview:
  Interview
  Interview
 • :129fs370785:
  129fs370785
  129fs370785
 • :grouphug:
  Grouphug
  Grouphug
 • :studsmatta:
  Studsmatta
  Studsmatta
 • :2uge4p4:
  2uge4p4
  2uge4p4
 • :d:
  D
  D
 • :oregonian_winesmile
  Oregonian Winesmiley
  Oregonian Winesmiley
 • :angel2:
  Angel2
  Angel2
 • :inlove2:
  Inlove2
  Inlove2
 • :770:
  77
  77
 • :122fs329172:
  122fs329172
  122fs329172
 • :greenstars:
  Greenstars
  Greenstars
 • :stoneage:
  Stoneage
  Stoneage
 • :2lbkos0:
  2lbkos0
  2lbkos0
 • :crysmiley1:
  Crysmiley1
  Crysmiley1
 • :nocomment:
  Nocomment
  Nocomment
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :i:
  I
  I
 • :140:
  14
  14
 • :122fs329172 (2):
  122fs329172 (2)
  122fs329172 (2)
 • :gigglesmile:
  Gigglesmile
  Gigglesmile
 • :sardard:
  Sardard
  Sardard
 • :2gwb921:
  2gwb921
  2gwb921
 • :confetti:
  Confetti
  Confetti
 • :mocantina:
  Mocantina
  Mocantina
 • :316217_eyval_dozari
  316217 Eyval Dozari
  316217 Eyval Dozari
 • :hkh:
  Hkh
  Hkh
 • :zard10:
  Zard10
  Zard10
 • :121fs725372:
  121fs725372
  121fs725372
 • :flowerysmile:
  Flowerysmile
  Flowerysmile
 • :rockf:
  Rockf
  Rockf
 • :(76):
  (76)
  (76)
 • :coffeebath:
  Coffeebath
  Coffeebath
 • :meditationf:
  Meditationf
  Meditationf
 • :64213_persiana_mer3
  64213 Persiana Mer30
  64213 Persiana Mer30
 • :hippie7:
  Hippie7
  Hippie7
 • :wcsmiley:
  Wcsmiley
  Wcsmiley
 • :49lpmxx:
  49lpmxx
  49lpmxx
 • :flirtysmile3:
  Flirtysmile3
  Flirtysmile3
 • :putertired:
  Putertired
  Putertired
 • :choir:
  Choir
  Choir
 • :meatballs:
  Meatballs
  Meatballs
 • :4025mr7:
  4025mr7
  4025mr7
 • :hippie4:
  Hippie4
  Hippie4
 • :wagfinger1:
  Wagfinger1
  Wagfinger1
 • :47b20s0:
  47b20s0
  47b20s0
 • :fingersmiley:
  Fingersmiley
  Fingersmiley
 • :pirates5B15D_th:
  Pirates5B15D Th
  Pirates5B15D Th
 • :brnheart:
  Brnheart
  Brnheart
 • :loudlaff:
  Loudlaff
  Loudlaff
 • :999:
  999
  999
 • :hiker:
  Hiker
  Hiker
 • :voodoodoll_2:
  Voodoodoll 2
  Voodoodoll 2
 • :29dz8zk:
  29dz8zk
  29dz8zk
 • :earthhug:
  Earthhug
  Earthhug
 • :pinkglassesf:
  Pinkglassesf
  Pinkglassesf
 • :bollywood1:
  Bollywood1
  Bollywood1
 • :kkk:
  Kkk
  Kkk
 • :626gdau:
  626gdau
  626gdau
 • :hexer:
  Hexer
  Hexer
 • :trenchcoat:
  Trenchcoat
  Trenchcoat
 • :19 (2):
  19 (2)
  19 (2)
 • :desertsmile:
  Desertsmile
  Desertsmile
 • :pillowfight:
  Pillowfight
  Pillowfight
 • :blowcandle:
  Blowcandle
  Blowcandle
 • :kar:
  Kar
  Kar
 • :157fs409780:
  157fs409780
  157fs409780
 • :heartbreaking:
  Heartbreaking
  Heartbreaking
 • :treeswing:
  Treeswing
  Treeswing
 • :18:
  18
  18
 • :dancing1:
  Dancing1
  Dancing1
 • :photosmile:
  Photosmile
  Photosmile
 • :bighug:
  Bighug
  Bighug
 • :julgran:
  Julgran
  Julgran
PurevB