نکات بسیار مهم در مورد رام و فلش کردن گوشی یا تبلت ؟

رام هر گوشی مختص به خود آن گوشی هست و نمی توان رام گوشی دیگر را روی آن نصب کرد و دقیقا باید رام مربوط به آن گوشی رو خودش نصب شود تا مشکلی ...