مرسی بازی های ps فکر کنم پر طرفدار تر باشه و مطالبش خواننده یشتر