تعداد کل تروفی ها: - (199 51 )
تعداد تروفی های انلاین: (1)
تعداد تروفی های افلاین: (198 51 )
زمان لازم برا گرفتن پلات : 10 - 15 ساعت
ارزش بازی : 7/10
درجه سختی : 4/10
شرکت سازنده : Housemarque
ناشر : Housemarque