درود

با توجه به اطلاعات منتشر شده توسط کاربری نام عنوان بعدی توم ریدر Shadow of the Tomb Raider خواهد بود. این کاربر ادعا کرده که در مترو شخصی را در حال کار بر روی عنوان Shadow of the Tomb Raider دیده است.

طبق تماس و اطلاعات سایت Kotaku نام بازی تایید شده و این بار قرار است به جای استدیو Crystal Dynamics که دو نسخه Tomb Raider و Rise of the Tomb Raider را ساخته بود ، استدیوی Eidos Montreal که سازنده ی بازی Deus Ex است ، ساخت بازی را بر عهده بگیرد.

با توجه به عکس کاربری که اطلاعات را منتشر کرده ، عکس گرفته شده مربوط به تصاویر و جلوه های بصری بازی است.

باید صبر کرد و دید چه زمانی عنوان بعدی توم ریدر به صورت رسمی معرفی میشود.


[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید.]