[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید.]
یکی از خدماتی که گروه حقوقی عدل و حق
مسئله طلاق از جمله مسائلی است که ممکن است برای هر فردی اتفاق افتد. افراد در صورتی که با این شرایط مواجه شوند معمولا به دنبال شخصی هستند که
[لطفا جهت مشاهده لینک ها ثبت نام کنید.]
را با وی انجام دهند. مشاوره در امر طلاق امری حیاتی است، چرا که بسیاری از مسائل در فرآیند طلاق رخ می دهد که نیازمند حضور و مشاوره وکیل مجرب است که در این باره تجربه کافی داشته باشد.


انواع روش های طلاق
طلاق توافقی : ساده ترین شکل طلاق است و زمانی رخ می دهد که زن و مرد هر دو درباره جدایی نظر موافق داشته اند و ادامه زندگی برای هیچ یک از آن ها قابل انجام نباشد. این نوع طلاق برگرفته از اختیار مرد برای طلاق است که معمولا نسبت به دیگر انواع روش ها مشکلات کمتری را در پی دارد.


طلاق به خواست مرد: این نوع طلاق ناشی از اختیار مرد درباره طلاق است.


طلاق از سوی زوجه : این مورد تنها زمانی امکان پذیر است که زن یکی از شرایط ضمن عقد را داشته باشد.


در تمام موارد ذکر شده بهتر از پیش از انجام از مشاوره طلاق بهره بگیرید.


شرایط طلاق توافقی
امروزه بسیاری از زوج ها در خصوص طلاق به یک توافق و نظر یکسان می رسند و به همین دلیل فرآیند طلاق بسیار آسان تر شده است. در طلاق توافقی زن و مرد هر دو با یکدیگر به این نتیجه می رسند که ادامه زندگی ممکن است و صلاح در جدایی است و بر سر مسائلی همچون مهریه و نفقه و اجرت المثل و حضانت فرزند پس از طلاق به نتیجه می رسند. این نوع طلاق چالش های دیگر انواع طلاق را ندارد.


طلاق از سوی مرد
یکی از حقوقی که در امر ازدواج و در قوانین به مرد داده شده است، اما این به آن معنی نیست که مرد هر زمان که خواست می تواند به اختیار خود اقدام به طلاق کند. مرد باید حق و حقوق زن را که شامل مهریه، نفقه، اجرت المثل، شرط تنصیف دارایی را به زن پرداخت کند. از طرفی در صورتی که علت طلاق هر موضوعی به جز رفتار بد زن باشد، مرد موظف است تا نیمی از اموال را پس از عقد نکاح به دست آورده است را به زن پرداخت کند.در خصوص گرفتن طلاق از سوی مرد و قوانین و آن می توایند از مشاوره طلاق بهره بگیرید.