درجه سختی تروفی ها : 3 از 10
تروفی های آفلاین : ( 6, 9, 1)
تروفی های آنلاین : ندارد !
میزان وقت برای پلانتیوم کردن بازی : 10-13 ساعت
تعداد دفعات لازم برای تمام کردن بازی : 1 بار ( اما بسته به مهارت بازیکن دارد )
درجه سختی بازی بر روی تروفی ها تاثیری دارد ؟ خیر
چیت کد ها بر روی بازی تاثیری دارند ؟ بله ، رو نگه دارید و به ترتیب
, , , , , , , , از سمت راست وارد کنید .