راهنمای به دست آوردن تروفی ها و 100% کردن بازی Welcome Parkسازنده:
Sony Computer Entertainment
ناشر:
Sony Computer Entertainment
سبک:
Simulation
درجه سختی تروفی ها : 4 از 10
تروفی های آفلاین : (11, 1, 1, 0)
تروفی های آنلاین : ندارد !
میزان وقت برای پلانتیوم کردن بازی : 1 ساعت
تعداد دفعات لازم برای تمام کردن بازی : بسته به مهارت بازیکن دارد
درجه سختی بازی بر روی تروفی ها تاثیری دارد ؟ خیر ، درجه سختی ای وجود ندارد !