درجه سختی:3/10
تعداد تروفی های افلاین:
18 (11, 6, 1)
تعداد تروفی های انلاین:
26 (15, 9, 1, 1)
مدت زمان لازم برای گرفتن تمام تروفی ها: 10 الی 20 ساعت
تعداد تروفی های missable :ندارد
تروفی های گلیچ:
Perfection, Collecting Silverware
ایا درجه سختی روی تروفی تاثیر گذار است؟بله. تروفیه
Legendary Performance رو درجه ی legendry داده میشه و تروفیه challenging بر روی درجه ی world class به بالا.