رزش بازی: 9 از 10
درجه سختی: متوسط
تعداد کل تروفی ها: 51 (1, 2, 10, 38)
تروفی های آفلاین: 45
تروفی های آنلاین: 6
زمان لازم برای گرفتن کل تروفی های بازی: بیش از 30 ساعت
تعداد دفعات لازم برای تمام کردن بازی از ابتدا: 1 مرتبه