میزان درجه سختی بازی : 0.5/10
تروفی های آفلاین : 40 (29, 10, 1)
تروفی های آنلاین : ندارد !
میزان زمان مورد نیاز برای پلانتیوم : 12 ساعت ( حدود 2 ساعت برای هر قسمت )
حداقل دفعات مورد نیاز برای اتمام بازی : 1 بار

تروفی های از دست دادنی : ندارد !
تروفی گلیچ و مشکل دار : ندارد !
درجه سختی بازی تاثیری بر روی تروفی ها دارد ؟ درجه سختی ندارد !

کد های تقلب بر روی بازی تاثیر دارد ؟ خیر