لیست تروفی های بازی جدید " Zombi " که برای کنسول پلی استیشن 4 عرضه شده است .The Ultimate Survivor
Earn every Trophy in the game

Outbreak
Kill 50 zombies

Epidemic
Kill 100 zombies

Pandemic
Kill 200 zombies

Headshot!
First Headshot with a gun

Burninated!
First Kill with the Crossbow

Crossbow Kill
First Kill with the Crossbow

Safehouse
Make it to the Safehouse

BOB is your best Friend
Pick up a backpack (Bug-Out-Bag)

Let's Go Shopping
Get into the Supermarket

Buckingham Palace
Get into Buckingham Palace

Tower of London
Get into the Tower of London

The Nursery
Get into the Nursery

Betrayed!
Survive the Ambush at the Church

Expanded Backpack
Get the XL BOB

Expanded Storage
Get the XXL BOB

CCTV Is Watching You
Hack all of the CCTV junction boxes in London

Unbreakable
Reach a Survivor Score of 2000 points

Baby Steps
Finish Game in Chicken Mode

I Survived!
Finish Game in Standard Mode

Unstoppable
Finish Game in Survival Mode